Kiang Seam Jang

เครื่องดื่ม สมุนไพรจีน เคี่ยงเซียมเจ็ง

สมุนไพรจีน เคี่ยงเซียมเจ็ง เครื่องดื่ม สมุนไพรจีน เคี่ยงเซียมเจ็ง

''เคี่ยงเซียมเจ็ง'' คือ เครื่องดื่มที่รวมสมุนไพรที่รวมสมุนไพรจีนชั้นดี 62 ชนิด อยู่ในขวดเดียวกัน เช่น ตังถั่งเฉ้า ปักคี้ผิวดำ ซั้วเอี๊ย ตังกุยเถ้า โสมอเมริกา โสมเกาหลี เก๊ากี้ เสกตี่ เจี่ยเต๊กย้ง เป็นต้น

เครื่องดื่ม สมุนไพรจีน ''เคี่ยงเซียมเจ็ง'' เป็นสมุนไพรสูตรสำเร็จรูปที่ใช้ดื่มช่วยผู้ป่วยในสมัยราชวงศ์เช็ง ประเทศจีน เมื่อประมาณ 200 ปีที่ผ่านมา และสูตรนี้ได้ตกทอดมาจนถึงชั้นเหลนของหมอหลวงในสมัยนั้น และหมอณรงค์ พุ่มโพธิ์งามได้ไปเรียนวิชาแพทย์จีนกับทายาทหมอหลวง จึงได้รับมอบสูตรนี้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อมาได้ขอจดทะเบียน ลิขสิทธิ์เป็นผู้ผลิตจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยและในโลก ซึ่งได้ขอจดทะเบียนและรับรองจาก อย. แล้วว่าไม่มีสารพิษใดๆเจือปนไม่มีอันตรายมีแต่ประโยชน์ต่ออวัยวะภายใน ทุกส่วนเพราะจะเข้าไปฟื้นฟูสภาพให้ดีและเร็วขึ้น สมุนไพรสูตรนี้ได้ปรุงจำหน่ายและช่วยสุขภาพและชีวิตผู้คนเฉพาะในประเทศไทยมาตั้งแต่เมื่อ 17-18 ปีที่แล้ว แต่อยู่ในแวดวงจำกัดเฉพาะผู้ที่มีทุนทรัพย์เท่านั้นและไม่แพร่หลายเนื่องจากราคาแพง ซึ่งแต่เดิมจะขายเป็นชุด 8-12 ขวดเท่านั้นเครื่องดื่ม สมุนไพรจีน เคี่ยงเซียมเจ็ง ช่วยเสริมสร้างร่างกายสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง จนได้สมญานามจากชาวจีนทั่วโลกว่า พญามังกร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการมีพลังชีวิตที่ยืนยาว เครื่องดื่ม สมุนไพรจีน เคี่ยงเซียมเจ็ง สกัดจากสมุนไพรจีนหลายชนิด เช่น เก๊กกี่ โสมเกาหลี ตังกุย ตังถั่งเช่า สะอาด กลิ่นหอม รับประทานง่าย เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ตั่งแต่ 5 ขวบ ถึง วัยชรา ช่วยบำรุงร่างกาย บำรุงตับ บำรุงไต บำรุงหัวใจ บำรุงเลือด ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง เพื่อพลังชีวิตที่ยืนยาวประดุจดัง พญามังกร

ส่วนประกอบของ เครื่องดื่ม สมุนไพรจีน เคี่ยงเซียมเจ็ง โดยประมาณ : น้ำสมุนไพรสกัดรวม 73.4% น้ำผึ้ง 26.6%
ปริมาตรสุทธิ: 750 มิลลิลิตร
ได้รับ อย เลขที่ 10-1-22142-1-0003

ราคา ขวดละ 1,800 บาท จัดส่งฟรี !!!

ติดต่อสนใจสั่งซื้อ สมุนไพรจีน เคี่ยงเซียมเจ็ง

โทร : 081-855-2419 คุณอนันต์