ประวัติ เคี่ยงเซียมเจ็ง

เคี่ยงเซียมเจ็ง

ประวัติคุณหมอณรงค์ พุ่มโพธิ์งาม

เมื่ออายุ 12 ปี วันหยุด หรือวันว่างจากการเรียนได้ไปเป็นลูกจ้างประจำอยู่ที่ร้านขายยาของคนจีนเป็นแพทย์แผน โบราณย่านไชน่าทาวน์ มีหน้าที่หยิบยาขายทั้งยาจีนแผนปัจจุบันและแผนโบราณ จึงได้ประสบการณ์การจัดยาแผนโบราณขาย แก่ผู้ป่วยตามสั่งของหมอเป็นอย่างมาก

คุณหมอณรงค์ พุ่มโพธิ์งาม ได้ทำหน้าที่ขายยามาตั้งแต่เรียนประถมจนจบมัธยม อยู่ที่ร้านขายยามา 25 ปีจึงมี ประสบการณ์แทบจะกล่าวได้ว่าใครเป็นโรคอะไรต้องใช้ยาอะไรมากน้อยแค่ไหน คุณหมอสามารถจัดให้โดยไม่ต้องดูใบสั่งหมอก็ว่าได้ จากประสบการณ์ในช่วงเวลา 25 ปีเศษผ่านมาคุณหมอณรงค์ พุ่มโพธิ์งาม เกิดจิตสำนึกในความห่วงใยผู้ที่เกิดการเจ็บป่วยเป็นอย่างมาก โดยคิดเสมอว่า ”ทำอย่างไรจึงทำให้ผู้ป่วยเป็นโรคร้าย ต่างๆหายเป็นปกติ โดยเร็วและทำอย่างไรจึงจะไม่ให้คนเราป่วยเป็นโรคอย่างง่าย” และแล้วด้วยจิตสำนึกดังกล่าว

จึงทำให้คุณหมอณรงค์ พุ่มโพธิ์งาม ลาออกจากร้านขายยานั้นแล้วเดินทางไปประเทศจีน เพื่อไปหาสถาบัน แพทย์แผนโบราณศึกษา เชื่อด้วยว่ากุศลเจตนาอันแก่กล้า ในความหวังดีของคุณหมอณรงค์ พุ่มโพธิ์งาม ต่อผู้ป่วยทั่วไปนี้เอง

จึงทำให้คุณหมอณรงค์ ได้ไปพบแพทย์ แผนโบราณผู้เชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงของประเทศจีนท่านหนึ่งรับทีจะถ่ายทอดความรู้อย่างจริงจังให้

โดยเหตุที่คุณหมอณรงค์ นั้นมีความจริงใจต่อผู้คนทั่วไปแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้จะได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นแพทย์โบราณประจำสำนักตั้งแต่พระนางซูสีไทเฮา ท่านต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ลูกหลานของท่าน เพื่อสืบทอดในการรักษาผู้ป่วยในอนาคต แต่ก็ไม่มีลูกหลายคนใดสนใจที่จะรับการถ่ายทอดความรู้เลย

เมื่อท่านได้พบกับคนที่มีความจริงใจ เช่น คุณหมอณรงค์นี้ ท่านจึงยินดีถ่ายทอดความรู้ให้หลักสูตรหรือระยะ เวลาเรียนต้องใช้เวลาถึง 3 ปี เนื่องจากคุณหมอณรงค์มีประสบการณ์เรื่องยาสมุนไพรมามากกว่า 25 ปี และมีความ สนใจเป็นทุนอยู่แล้ว

คุณหมอณรงค์ จึงใช้เวลาเรียนกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนี้เพียง6 เดือน เท่านั้นก็สำเร็จเป็นที่ชื่นชมของอาจารย์ ที่ถ่ายทอดวิชาให้เป็นอย่างมาก

คุณหมอณรงค์ พุ่มโพธิ์งาม ผู้ผลิตสมุนไพรยึดหลักความปลอดภัย ความสะอาดถูกสุขลักษณะในการบริโภค ว่าผู้บริโภคได้จ่ายเงินซื้อสมุนไพรไปแล้วจะไม่สร้างความผิดหวังให้ผู้บริโภคและจะคงสรรพคุณให้มีคุณภาพดีเสมอตลอดกาล

ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เครื่องดื่มรสสมุนไพรเคี่ยงเซียมเจ็ง กลายเป็นตำนานของเครื่องดื่มรสสมุนไพรน้ำดำเจ้าแรกที่ได้ รับความนิยมอย่างรวดเร็วจากผู้บริโภค ทั้งในประเทศ และต่างประเทศและที่ภูมิใจมากที่สุดคือ การที่เครื่องดื่มสมุนไพรได้จัดจำหน่ายไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรสสมุนไพรจะต้องผ่านการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพที่ดีปราศจากสารเคมี,สาร ปนเปื้ยนใดๆ จึงจะได้รับอนุญาติให้เข้าไปจำหน่ายในอเมริกาได้

การที่เครื่องดื่มรสสมุนไพร เคี่ยงเซียมเจ็ง เคี่ยงเซียมป้อ – เคี่ยงเซียมจู ได้รับความนิยม อย่างกว้างขว้างเพราะ

1.คุณหมอณรงค์ พุ่มโพธิ์งาม ได้ใช้รูปตัวเองเป็นรูปโลโก้คู่กับ ตราณรงค์ เอ็น.อาร์ เพราะชื่อ ณรงค์ พุ่มโพธิ์งาม นั้นเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากว่า 20 ปี

2.คุณหมอณรงค์ พุ่มโพธิ์งาม กล้าใช้วัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรอย่างดีมีคุณภาพสูงอาทิ ตังทั่งเฉ้า – โสมอเมริกา โสมเกาหลี ตังกุยเถ้า คักฮก (5 ชนิด ข้างต้น ชั่งละกว่า 50,000 บาท เป็นสูตรลับ เฉพาะของฮ่องเต้ )

3.คุณหมอณรงค์ พุ่มโพธิ์งาม ได้ปฏิญานตนต่อหน้าสิ่งศักสิทธิ์ไว้ว่า การผลิตเครื่องดื่มรสสมุนไพร จะต้องปลอดจากสารสเตอรอยด์ และสารเคมีต่างๆโดยเด็ดขาด

4.สมุนไพรน้ำดำรวมทั้งน้ำว่านสมุนไพรโดยส่วนใหญ่แล้วผลิตออกมาเป็นยาน้ำดำไม่ใช่เครื่องดื่ม รสสมุนไพรท่านจึงมั่นใจ ”เคี่ยง เซียม เจ็ง”

5.ท่านผู้บริโภคจงเชื่อมั่นและกล้าซื้อเครื่องดื่มรสสมุนไพรเคี่ยงเซียมเจ็ง ไปรับประทานเพื่อสุขภาพ ของท่านจะไม่สร้างความผิดหวังให้แก่ท่านของแน่นอน

หมายเหตุ : ทั้งหมดข้างต้นเป็นคำยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ใจจากคุณหมอ ณรงค์ พุ่มโพธิ์งาม ผู้ผลิตเครื่องดื่มรส สมุนไพร เคี่ยง เซียมเจ็ง , เคี่ยง เซียม ป้อ , เคี่ยง เซียม จู