คำถามที่พบบ่อย

ถามที่พบบ่อย

1.เครื่องดื่มสมุนไพรจีนเคี่ยงเซียมเจ็ง คืออะไร ”เคี่ยงเซียมเจ็ง” เป็นสมุนไพรสูตรสำเร็จรูปที่ใช้ดื่มช่วยผู้ป่วยในสมัยราชวงศ์เช็ง ประเทศจีน เมื่อประมาณ 200 ปีที่ผ่านมา และสูตรนี้ได้ตกทอดมาจนถึงชั้นเหลนของหมอหลวงในสมัยนั้น และหมอณรงค์ พุ่มโพธิ์งามได้ไปเรียนวิชาแพทย์จีนกับทายาทหมอหลวง จึงได้รับมอบสูตรนี้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อมาได้ขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์ เป็นผู้ผลิตจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยและในโลก ซึ่งได้ขอจดทะเบียนและรับรองจาก อย. แล้วว่าไม่มีสารพิษใดๆเจือปนไม่มีอันตรายมีแต่ประโยชน์ต่ออวัยวะภายในทุกส่วนเพราะจะเข้าไปฟื้นฟูสภาพให้ดีและเร็วขึ้น สมุนไพรสูตรนี้ได้ปรุงจำหน่ายและช่วยสุขภาพและชีวิตผู้คนเฉพาะในประเทศไทยมาตั้งแต่เมื่อ 17-18 ปีที่แล้ว แต่อยู่ในแวดวงจำกัดเฉพาะผู้ที่มีทุนทรัพย์เท่านั้นและไม่แพร่หลายเนื่องจากราคาแพง ซึ่งแต่เดิมจะขายเป็นชุด 8-12 ขวดเท่านั้น

2.เครื่องดื่มสมุนไพรจีนเคี่ยงเซียมเจ็งมี อย หรือไม่
มีครับ สมุนไพร เคี่ยง เซียม เจ็งได้รับ อย เลขที่ 10-1-22142-1-003

3.ผู้ผลิตสมุนไพรจีน เคี่ยงเซียมเจ็ง คือใคร
คุณ หมอณรงค์ พุ่มโพธิ์งาม ผู้มีประสบการณ์ด้านสมุนไพรจีนมากกว่า 25 ปีสามารถดูประวัติของคุณหมอได้ที่หน้า ที่มาของเคี่ยงเซียมเจ็งครับ

4สนใจผลิตภัณท์ติดต่อได้ที่ไหน ติดต่อของรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-855-2419,085-055-0725 คุณอนันต์